habercim24

Avukatlar Adalet Savunucusudur

Avukatlar Adalet Savunucusudur
2.105 views
11 Mayıs 2020 - 16:25

Erzincan Baro Başkanı Av. Âdem Aktürk açıklamasında; “Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Bir hukuk düzeninde yargıya meşruluk kazandıran bağımsız, özgür ve sağlıklı işleyen savunmadır. Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, adil yargılama duygusunun ve toplumsal barışın güvencesidir. Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalıdır; avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi hakkaniyetli ve doğru değildir” dedi. Avukatlık Kanununa ihtiyaç olduğunu söyleyen Av. Aktürk, “Baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılması, avukatların kendi barolarını kurabilmeleri gibi hususların kabulü mümkün olmayıp adalet sistemi, hukuk devleti ve bağımsız savunmaya büyük zarar verecektir. Baroların tam istiklâllerini sağlayacak, onları idarenin vesayetinden kurtaracak, istikbal endişesinden uzak tutacak ve mahkemelerin tam bir yardımcısı haline getirecek Avukatları ve Baroları işlevsiz hale getirecek, bağımsız savunmayı ortadan kaldıracak müdahalelerden kaçınılmalıdır. Şuan için önemli olan avukatların geçimidir, ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır. Bütün gücümüzle meslektaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları hafifletmeye çalışmalıyız” dedi. 51 BARO BAŞKANININ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından “Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına” ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir. Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır. Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hâkim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir. Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken,  meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu’nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dâhil edilmemişlerdir. Bu yöntem hakkaniyetli ve doğru değildir. Paylaşılmayan taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz; 1) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan “işlerlik kazandırmak” kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu aşikârdır. 2) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz. 3) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızıçizgisi olmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır. Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan yapılacak yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
 2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
 3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK
 4. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
 5. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN
 6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
 7. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ
 8. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
 9. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

10.Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

11.Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

 1. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
 2. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR
 3. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
 4. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
 5. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
 6. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
 7. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
 8. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
 9. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
 10. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
 11. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK
 12. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ
 13. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
 14. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR
 15. Hakkâri Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
 16. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
 17. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA
 18. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
 19. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
 20. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
 21. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN
 22. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
 23. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
 24. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
 25. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN
 26. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
 27. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
 28. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
 29. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
 30. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN
 31. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
 32. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
 33. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
 34. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
 35. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
 36. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ
 37. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
 38. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
 39. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
 40. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

 

 

 

REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -